Constantia

Constantia
Constantia – tato oblast patří mezi historicky nejstarší vinařské regiony v Jižní Africe. Tradici výroby vína začali v sedmnáctém století holandští usedlíci - v roce 1659 zakladatel Kapského Města Jan Van Riebeeck vytvořil první víno, které neslo název „Jižní Afrika“. Právě zde založil v roce 1685 první guvernér Simon van der Stel usedlost Groot Constantia – nejvýstavnější vinařskou farmu v historii tohoto kraje. Podnebí ke zde mírnějšího rázu, chladný vzduch s sebou přinášejí větry, které...
Constantia – tato oblast patří mezi historicky nejstarší vinařské regiony v Jižní Africe. Tradici výroby vína začali v sedmnáctém století holandští usedlíci - v roce 1659 zakladatel Kapského Města Jan Van Riebeeck vytvořil první víno, které neslo název „Jižní Afrika“. Právě zde založil v roce 1685 první guvernér Simon van der Stel usedlost Groot Constantia – nejvýstavnější vinařskou farmu v historii tohoto kraje. Podnebí ke zde mírnějšího rázu, chladný vzduch s sebou přinášejí větry, které vanou směrem od moře, které se ochlazují díky Benguelskému proudu směřujícímu od Antarktidy. Vinice se nacházejí na příkrých svazích a podloží zde tvoří jak žulové půdy, tak i místy hlinitopísčité vrstvy.
Více
Počet produktů: 2