Heart to Heart

Heart to Heart

HEART TO HEART (2011): vyrobeno k udržení kroku s novodobými, stále se zdokonalujícími víny s intenzivní strukturou. Toto vyžadovalo velmi specifické sklo k rozvinutí a zvýraznění kvalit skrytých v perfektních vínech z nového světa. Tato vína volají po tvaru, který umí držet koncentraci a přeložit zprávu vínem vysílanou tou nejlepší cestou. Heart to Heart je vyrobeno z bezolovnatého křišťálu, strojově foukané ve sklárnách Riedel v Bavorsku.

Není zde žádné zboží.